Kostel svaté Máří Magdalény v Lanškrouně


Stropní malba

Sdružení „Za záchranu kostela svaté Marie Magdalény“ v Lanškrouně vzniklo vlastně z pocitu bezmoci. Založili ho lidé, kteří odmítali připustit, že kostel je jen hromada cihel, budova, kterou lze použít k jakémukoli účelu.

Nevěděli jsme, co přesně je třeba udělat a jak kostel zachránit, ale spojovalo nás pevné přesvědčení, že se angažujeme za správnou věc, že musíme bránit kostel svaté Marie Magdaleny, protože on se bránit nemůže. Také jsme věděli, že pokud by došlo k plánované přestavbě, byla by jeho zkáza nezvratná a město by přišlo o jednu z mála svých historických staveb, která se zachovala v původní, neporušené podobě.

Posilovalo nás vědomí, že se shodujeme s názorem většiny obyvatel města. Je nám líto, že ještě dnes někteří farníci nevidí rozpor mezi svou vírou a lhostejností k osudu kostela. Pro nás a pro většinu lidí je kostel posvátným místem, vnímáme jeho genius locí.

Nyní je třeba kostelu pomoci. Každého, kdo přispěje do sbírky na jeho opravu, může těšit vědomí, že jsou to dobře investované peníze, že udělal dobrý skutek.

napsala Eva Latifová