Průběh oprav

Průběh oprav kostela od července do listopadu 2009 (fotogalerie níže)

Odvodnění základů kostela: (zpráva - říjen 2010)

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun, obdrželo grant Pardubického kraje na rok 2010 ve výši 100 000,-- Kč na odvodnění a provdušnění základů kostela sv. Marie Magdaleny. Práce prováděla firma SAPA LPJ, spol. s r.o. Vysoké Mýto, která vyhrála výběrové řízení. Prováděl se výkop kolem kostela ze strany přilehlého parku, kolem sakristie až na ulici Nádražní za novinový stánek. Výkop byl do hloubky 1 m, šířky 0,5 m. Na stěnu kostela se přiložila nopková folie na dno výkopu drenážní hadice s výstupy na povrh terénu a výkop se zasypal kamenivem. Povrchová úprava byla provedena ze zahradních obrubníků, položena textilní folie proti znečištění a proveden zásyp bílým kulatým kačírkem. Voda ze střechy kostela byla odvedena od kostela do trativodů. Výkopové práce byly prováděny ručně pod dohledem archeologa, pani doktorky Martiny Bekové z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Při výkopových pracech byly nalezeny kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova, které byly uloženy na místním hřbitově. Byla nalezena část pozůstatku kostry, lebka, která nenáležela z historického hlediska k původním kosterním nálezům. S tímto nálezem byla obeznámena Policie ČR, která provedla šetření jak je nález lebky starý. Lebka byla starší 50 let a Policie případ uzavřela. Práce byly zahájeny 4. 10. 2010 a ukončeny 18. 10. 2010. Cena za provedené práce je 125 000,-- Kč. Financování prací je následujícím způsobem. 100 000,-- Kč grant Pardubického kraje, 10 000,-- Kč Město Lanškroun, 15 000,--Kč Římskokatolická farnost Lanškroun. 15 000,-- Kč poskytne farnosti občanské sdružení a občanské sdružení bude financovat i ostatní náklady spojené se stavbou ve výši asi 10 000,-- Kč.