Sbírka na záchranu kostela sv. Marie Magdaleny zahájena!


Chceme oslovit všechny, kteří chtějí přispět na záchranu kostela sv. Marie Magdaleny. Byl zřízen účet u GE Money Bank s číslem 187324215/0600, na který můžete vkládat své příspěvky. Stejně tak můžete učinit do skleněné pokladnice v zadní části kostela.

Každému dárci, který bude požadovat vystavení "Potvrzení o daru" pro daňové účely bude toto vystaveno. V tomto případě prosíme o identifikaci plateb, písemný nebo osobní kontakt.

Děkujeme!

 

O průběhu sbírky budeme průběžně informovat. 

Děkujeme všem přátelům a příznivcům kostela sv. Máří Magdaleny v Lanškrouně za jejich štědrost a prosíme, aby vytrvali a kostel i nadále podporovali, dokud se nezaskví v celé své kráse. Věříme, že dobré skutky nebudou nikdy zapomenuty. Pánbůh vám zaplať!

Za OSMM Eva Latifová a Ladislav Pavlas, pokladník sdružení.

Ke dni 31.8.2009 bylo na našem kontě 250 392 Kč. Protože bychom rádi uvedli do chodu také věžní hodiny v rámci oprav věže, chybí nám asi 100 tisíc Kč. I nadále proto spoléháme na vaši štědrost a lásku ke kostelu sv. Marie Magdaleny.