Dokončena práce na střeše kostela sv. Máří Magdaleny

 

Dobrá věc se podařila- tak bychom mohli nazvat tuto zprávu.Část střechy kolem věže kostela sv.Máří Magdaleny v Lanškrouně dostala nový povrch. Původně jsme měli v úmyslu položit novou krytinu jen v polovině střechy směrem k Albertu, protože jsme však obdrželi dotaci 50 000 Kč, podařilo se obnovit i druhou polovinu.

Práci provedla klempířská firma pana Bezdíčka z Třebovic /BezVa/. Pomocných a přípravných prací se účastnili také členové našeho spolku.Každý jednotlivý krok byl sledován a odsouhlasen památkovou péčí, ta také rozhodla o použitém materiálu. Jedná se o Rheinzink „předzvětralý“, břidlicově šedý.Prováděla se také fotodokumentace každé práce. S pracemi se začalo v září , pro špatné počasí byly přerušeny a dokončeny v říjnu, podle plánu. 

 Od celkové částky bylo odečteno 12 tisíc za pomocné práce, takže vyúčtování činí 165 000 Kč. Na závěr je nutné dodat, že hlavní zásluhu na zdaru celé akce mají pan Josef Dajč a Kamil Krňávek, kterým děkujeme za jejich vytrvalost a úsilí.
 Chceme také poděkovat všem příznivcům a sponzorům, bez jejich pomoci bychom se neobešli. Ještě jednou: díky! ům, bez jejich pomoci bychom se neobešli. Ještě jednou: díky!