CORONA Reklamní s.r.o. (zhotovení reklamní cedule)

http://www.coronareklamni.cz/

Advokátní kancelář JUDr. Radomila Macka  (oprava věžních hodin - částka 60 000 Kč)

 

 

Neznámí dárci  velká skupina těch, kteří si přejí zůstat v anonymitě

 __________________________________________________________________

 

Jména dárců budou doplněna po aktualizaci seznamu, v případě opomenutí uvedení dárce nebo v případě, že si dárce přeje či nepřeje být uveřejněn, prosíme o neprodlené sdělení této informace např. na kontaktní mail: latifova@ak-macek.cz