Kategorie: O životech světců

Karel SPINOLA

Karel Spinola

10. září je v církevním kalendáři památka blahoslaveného Karla Spinoly.Pocházel z italského Janova,ze šlechtického rodu,dětství prožil v Praze,kde byl jeho otec dvořanem na císařském dvoře Rudolfa II.V deseti letech byl poslán do Itálie,do města Nola,staral se o něho strýček Filip Spinola,který byl v Nole biskupem,později kardinálem v Římě.Tady chodil chlapec do jezuitské školy a později  vstoupil na zkušební dobu do probačního domu jezuitů v Nole.V noviciátu se potom sešel s Aloisem Gonzagou.

Karel Spinola vstoupil k jezuitům s jasným cílem : chtěl se stát misionářem v Japonsku.Každý rok psal svým představeným dopis s jedinou prosbou-pošlete mě do Japonska!Místo toho mu byly přiděleny jiné úkoly - učil astronomii,působil jako vizitátor řeholních řádů...Nejdéle pobýval v Kremoně.Zde ho také zastihla vytoužená zpráva s příkazem odjet s výpravou portugalských jezuitů do Japonska.

Misionářské dílo bylo v Japonsku dávno dovršené, když se tam Karel Spinola po dlouhé, strastiplné cestě dopravil. Dnes už málokdo ví, že velká část této země byla plně kristianizována, stály zde katolické kostely, lidé měli křestanská jména jako Francisco, Ignazio apod. Karel Spinola byl svědkem a účastníkem závěrečné, krvavé a statečné poslední fáze této etapy japonské historie. Japonský vládce Daifusama se rozhodl, že novou víru zakáže, všichni misionáři byli vypovězeni, ti, kteří tajně zůstali, museli se skrývat. Ukázalo se však, že Japonci ke své víře přilnuli a odmítli se jí vzdát. Následovalo období krutého pronásledování, kdy obyčejní lidé prokázali věrnost Kristově církvi až do konce. Poslední misionáři byli pak upáleni pomalým ohněm na návrší nad městem Nagasaki roku 1622, mezi nimi také Karel Spinola.

Když se na konci 19. století mohli vrátit katoličtí kněží a znovu zde mohli vystavět kostely, ukázalo se, že téměř po 300 let uchovávali venkované v okolí Nagasaki svou víru zděděnou po předcích. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Komentáře rss


Strana:  1
, viagra purchase uk odpovědět

<a href=http://viagr.buzz>viagra how to buy</a> However, in vitro experiments demonstrated that metformin significantly inhibited both androstenedione and testosterone production by the theca cells Attia et al

, potassium clride lasix odpovědět

<a href=http://lasix.buzz>lasix pill picture</a> A Representative images top and quantification bottom of activated cells FOS, green in CA1 of WT and Fmr1 KO mice maintained in home cages p 0


Strana:  1