Kategorie: O životech světců

Svatý Václav

Svatý Václav

Kníže Václav vládl v Čechách v letech 920 -929. Některé prameny uvádějí rok jeho smrti 935. Byl synem Vratislava a Drahomíry .Jeho babičku, kněžnu Ludmilu, pokřtil ještě na Velké Moravě biskup Metoděj. Po smrti Svatoplukově se česká přemyslovská knížata vymanila ze závislosti na rozpadající se Velkomoravské říši a v Řezně uznali svrchovanost německé říše a krále Arnulfa.

Václava vychovávala babička kněžna Ludmila. Legendy vyprávějí, že uměl číst knihy slovanské i latinské. Byl vychován křesťansky a celým svým životem dokazoval, že víra v Krista byla pro něj vším. Doba,ve které Václav žil, byla mnohdy křesťanská jen na povrch a mnoho lidí nechápalo tuto víru vůbec. Příkladem může být kněžna Drahomiř z rodu Luticů, která nechala zavraždit svatou Ludmilu.

A jakým panovníkem byl kníže Václav? Podle Kristiánovy legendy byl ochráncem vdov, chudých a sirotků, nemocné navštěvoval, poutníky přijímal jako své příbuzné, kněze a mnichy ctil jako Pána, kostely všechny okrášlil zlatem. Legendy o svatém Václavovi tvoří celou řadu, většinou jsou psány latinsky a dozvídáme se z nich mimo jiné, že Václav se válkám nevyhýbal, ale bylo mu líto lidí, kteří v nich umírali, a proto se snažil každý spor urovnat mírovými prostředky. Jednou dokonce nabídnul svému soupeři, aby spor vyřešili spolu soubojem. Jindřich Ptáčník se stal jeho přítelem a uviděl, jak Václava doprovázejí dva andělé.

Václavova mírnost a zbožnost se nelíbila všem.Václavův bratr Boleslav se domníval,že on by vládl lépe, tvrdě, neplatil by německému panovníkovi jako Václav.

Za ochranu se však vždycky platí a Boleslav po marném boji platil také, jako všichni Přemyslovci.

Boleslavovi lidé naplánovali vraždu. Věděli, že Václav nikdy neodmítne přijet na slavnost spojenou s posvátným místem, pozvali ho tedy na svátek Kosmy a Damiána, kterým byl zasvěcen kostel na Boleslavově sídle. Zůstal přes noc a vrahové dobře znali jeho zbožnost, počkali na něho, když šel na jitřní mši. Václav se bránil, ale vrahů bylo šest. Jejich pohanská jména zůstala zachována.Václav zemřel s rukou na železném kruhu kostelních dveří. Už za svého života byl považován za svatého. Petr Parléř ve 14. století vytvořil jeho sochu pro svatováclavskou kapli v katedrále sv. Víta. Vidíme ho jako krásného mladého muže s hlavou mírně nakloněnou. Nedávno naši antropologové provedli rekonstrukci jeho lebky za pomoci všech současných metod a užasli: Petr Parléř, který se řídil jen vlastní a všeobecně sdílenou představou, ho vypodobnil přesně tak, jak mohl kníže Václav vypadat. Není to snad jeden ze zázraků, spojených s jeho jménem?

Po Václavově smrti nechal Boleslav povraždit všechny jeho přátele, včetně malých dětí. Do historie vstoupil jako Boleslav Ukrutný. Pověst zachraňovaly jeho děti -Doubravka, provdaná do Polska přinesla tam křesťanství, Kristián se stal mnichem v Řezně, Mlada řeholnicí v Římě.

Našemu národu slouží ke cti, že si za patrona své země nevybral krutého válečníka Boleslava, ale tichého a pokorného Václava. Lidé ho milovali, prosili ho o přímluvu v nebi, všechno, co bylo lidem drahé, dostalo jeho jméno.

Také první česká hymna začíná slovy Svatý Václave....

 

Komentáře rss


Strana:  1
, best results with cial odpovědět

Aromatase inhibitor therapy resulted in a decrease in serum endostatin concentrations P 0 <a href=https://cials.yachts>buying cialis online reviews</a> Very rare reports of erythema multiforme, Stevens Johnson syndrome, bullous pemphigoid, interstitial pneumonitis, and rare reports of hypersensitivity reactions including angioedema have been reported with Tamoxifen Aurobindo Tamoxifen Aurobindo citrate therapy

, tadalafil and viagra odpovědět

Packing of 50, 20 mg tab <a href=http://ciali.buzz>cheapest cialis available</a> 906 CLORXAFEN PROCAPS Clorzoxazona, AcetaminofГ©n Caja x 20 cГЎps

, clomid order odpovědět

In addition, tamoxifen significantly enhanced the migration ability of ERО± negative MDA MB 231 breast cancer cells in RSK and EphA2 dependent manners <a href=http://clomid.buzz>clomid prescription overnight</a>


Strana:  1