Kategorie: O životech světců

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

K předvánočnímu času nerozlučně patří Mikulášská nadílka. Je to svátek oblíbený tak všeobecně i mezi lidmi nevěřícími, že se zapomíná, kdo byl svatý Mikuláš a jak všechny ty lidové zvyky vlastně vznikly.

Mikuláš, z řeckého Nicolaus, pocházel z maloasijského města Patara. Jeho rodiče byli bohatí, otec byl klenotník, všichni očekávali, že jediný syn po smrti rodičů bude pokračovat v rodinné tradici. On však byl všechno jenom ne obchodník. K penězům neměl žádný vztah a jeho hlavní vlastností byl soucit s chudými a nešťastnými. Protože však nechtěl, aby mu někdo za jeho šlechetnost děkoval, rozdával vždy jen tajně, v noci, nikým neviděn. Většinou nechával peníze za oknem, nebo ve střevíci na prahu, jednou slyšel plakat z jednoho domu děti, které tam rodiče zanechali, aby jimi zaplatili dluhy. Mikuláš vylezl na střechu a  podle pláče poznal, který dům to je. Peníze pak spustil komínem do krbu.

Všechny mikulášské zvyky jsou odvozeny od skutků jeho života. Proto v protestantských zemích dostávají děti nadílku do punčochy, nebo ji najdou v krbu, někdy také za oknem.

Můžeme se jen dohadovat, jestli jeho příbuzní tuto jeho štědrost obdivovali, nebo mu ji vyčítali, jisté je, že Mikuláš, když se prozradilo, kdo je ten tajemný dárce, své město opustil. Usadil se ve městě Myra na maloasijském pobřeží, kde se stal biskupem. Také tato událost byla zvláštní - Mikuláš přišel do neznámého města a protože byl tak zbožný, jeho první cesta vedla do kostela. Nemohl tušit, že v Myře právě volí nového biskupa a protože se nemohli dohodnout, řekli si, že biskupem bude ten, kdo jako první vstoupí do kostela. A tam našli cizince, jak spí před oltářem. Mikuláš při své skromnosti se takové poctě bránil, leč marně.

K jeho povinnostem patřil také dozor nad školami a on pravidelně navštěvoval školy a kontroloval znalosti  žáků. Každý žák musel odříkat naučenou látku a ti, kdo uměli, byli také odměněni. A tady je základ našich zvyků, proto děti říkají Mikulášovi básničku, proto dostávají za odměnu sladkosti. Není však jasné, proč si lidová tvořivost přidala také čerty a už vůbec není správné, že se z nich dělají  hlavní postavy, dokonce se pořádají soutěže o nejlepší čertovskou masku.

Protestantské země původně neslavily Vánoce  tak, jak je zvykem v zemích katolických. Když na konci 19. století došlo ke kulturnímu sblížení mezi Evropou a Spojenými státy, vnímali Američané, že jejich děti jsou o něco krásného ochuzeny, a tak vznikl uměle vytvořený Santa Claus, jakýsi americký odvar svatého Mikuláše. Santa - svatý, Nicolaus - Claus. Také rozdává dárky, ale je to ubohé a především hloupé, když my, Evropané, tuto náhražku přijímáme.

Svatý biskup Mikuláš se dožil ediktu, kterým Konstantin, římský císař, zakázal pronásledování křesťanů v říši římské. Zemřel roku 345 a když Myru dobyli Turci, přenesli Italové jeho ostatky do jihoitalského města Bari a vystavěli katedrálu.

Svatý Mikuláš je považován také za patrona námořníků, protože dokázal utišit bouři na moři, hlavně však byl ochráncem chudých, bezbranných a nevinně odsouzených. Na obrazech je zpodoben s odznaky své biskupské hodnosti, obklopený malými dětmi.

Komentáře rss


Strana:  1
, substitute viagra odpovědět

<a href=https://sildenafila.pics>over the counter viagra substitute</a> DRICLOR TOPICAL SOLUTION 20 W W STIEFEL LABORATORIES UK LIMITED UNITED KINGDOM

, propecia cowst odpovědět

Sence and active metabolite figure 3 <a href=http://propeci.cfd>finasteride 5 mg for sale</a> 1021 ic902176e PMID 20199051

, does cialis affect cov odpovědět

0 Oral dosing period 0 0 <a href=https://bcialis.mom>cialis coupon</a>

, 20mg cialis is equi... odpovědět

Kalyana Sundaram, S <a href=http://buycialis.homes>cialis pills for sale</a>


Strana:  1