Kategorie: Aktuality

PŘIHLÁŠKA DO SDRUŽENÍ

V kostele sv. Václava a sv. Máří Magdalény jsou k dispozici přihlášky do Občanského sdružení....

V kostele sv. Václava a sv. Máří Magdalény jsou k dispozici přihlášky do Občanského sdružení. Viz. text níže:

 
PŘIHLÁŠKA DO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Přihlašuji se tímto za člena „Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely.“ Chci podle svých možností pomáhat při naplnění jeho cílů uvedených ve stanovách.

a) úsilí o zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro církevní účely
b) dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela
c) pomoc při zajištění finančních prostředků určených na opravu tohoto kostela
d) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů města
Lanškrouna a jeho okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití
e) podpora dalších forem účasti veřejnosti na rekonstrukcích tohoto kostela
f) pomoc při pořádání kulturních akcí nerušících liturgický charakter kostela
g) pomoc při úplné obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

Jméno a příjmení:                                                                                                 Dne:
Adresa:                                                                                                               Podpis:
Telefon: (mail)


http://www.svmagdalena.cz/


Přihlášky je možné odevzdat osobně členům Sdružení MM.

 

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře