Kategorie: Aktuality

Vlastník kostela sv. Marie Magdaleny podepsal souhlas k opravám kostela

P. Dr. Zbigniew Czendlik, zastupující Římskokatolickou farnost – děkanství v Lanškrouně a zástupci Občanského sdružení pro zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely podepsali listinu o spolupráci při zajištění oprav a údržby tohoto kostela

1.Oba účastníci podepsaní na této listině výslovně prohlašují,že mají zájem na zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely. 2.Dále tito účastníci prohlašují,že jsou domluveni na spolupráci při zajištění oprav a údržby tohoto kostela a za tímto účelem vyslovuje jeho vlastník svůj souhlas s tím, aby Sdružení provedlo na své náklady příslušná odborná zjištění stavebně technického stavu budovy, zadalo zpracování příslušné stavební dokumentace k opravě budovy, zjistilo celkový náklad investice a za účelem provedení sanačních případně udržovacích prací uzavřelo s dodavateli příslušné smlouvy o dílo a tyto práce pak dodavatelsky či prostřednictvím osobní činnosti členů Sdružení provedlo. Za Římskokatolickou farnost Lanškroun podepsal P. Dr. Zbigniew Czendlik, za Občanské sdružení podepsali Jozef Šikula a Ing. Jaroslav Dajč.